Informatie overblijven

Het bevoegd gezag, dat wil zeggen de raad van toezicht, stelt leerlingen in de gelegenheid onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te
brengen. De kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de ouders, voogden of
verzorgers.
 
We willen een goede overblijfregeling op onze school, waarbij er toezicht wordt gehouden op de kinderen. De kinderen betalen een bijdrage voor het overblijven, die wordt gebruikt als vergoeding voor de toezichthouders en voor de aanschaf van spelmaterialen voor tussen de middag. Door het invoeren van een 'eigen bijdrage' willen we bereiken dat alleen die kinderen op school overblijven waarvoor dat echt nodig is.

Financiële bijdrage:
- Strippenkaart voor 5 keer overblijven - € 7,50
- Strippenkaart voor 12 keer overblijven - € 18,00
- Jaarabonnement: voor één vaste dag per week - € 40,00
- Jaarabonnement voor twee vaste dagen per week - € 80,00
- Jaarkaart voor alle dagen - € 120,00
 
De strippenkaart kunt u per e-mail bij Willeke Bakker aanvragen. Het verschuldigde bedrag maakt u over naar onze IBAN. Willeke geeft de strippenkaart aan uw oudste kind mee naar huis.
 
Uitzondering: Als uw kind op school eet, omdat u deelneemt aan een schoolactiviteit (excursie e.d.), dan zijn daar natuurlijk geen kosten aan verbonden.